Sunday, May 16, 2010

Bertolong tolonganlah Kita!


"Dan bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan, dan janganlah kamu bertolong tolongan dalam dosa dan permusuhan" (Al-Maidah, 5:2)

Monday, May 10, 2010

Anak-Anak Anugerah Istimewa dari Ilahi


Rasulullah SAW pernah bersabda (yang ertinya):
Didiklah anak-anakmu dengan tiga perkara: mencintai Nabimu; mencintai ahlul baitnya (ahli rumahnya); dan membaca Al-Quran kerana orang-orang yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lindungan singahsana Allah pada hari ketika tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan-Nya; mereka beserta para nabi-Nya dan orang-orang suci. (HR ath-Thabrani).