Sunday, May 16, 2010

Bertolong tolonganlah Kita!


"Dan bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan, dan janganlah kamu bertolong tolongan dalam dosa dan permusuhan" (Al-Maidah, 5:2)

No comments: